INTEGRITETSPOLICY

Hansen Protection AS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: Kalesjer.no


Personuppgifter vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Grundläggande information: namn, födelsedatum
 • Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress
 • Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser
 • Betalningsinformation: transaktionsinformation, betalningsmedel
 • Kundhistorik och kundengagemang: beställnings- och leveransuppgifter, varukorgsrörelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformation
 • Kundhistorik och kundengagemang: aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster du har haft tidigare, hur mycket och hur ofta de används, status på produkter/tjänster
 • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från app, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut, samt teknisk information om enheterna du använder
 • Cookies: se vår information om cookies här

Personuppgifterna samlas endast in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter.

Hur vi använder personuppgifterna

 • Leverans av tjänst/avtalsingående
  Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.
 • Administration av kundförhållande
  Vi använder dina personuppgifter för att administrera vårt kundförhållande med dig. Det kan exempelvis vara kundservice, klagomålshantering och felsökning av ditt kundförhållande. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.
 • Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster
  Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Mycket av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, såsom kundaktivitet, kundhistorik samt konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.
 • Anpassad användarupplevelse
  Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till ditt kundförhållande och detta använder vi personuppgifter till. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.
 • Försäljning och marknadsföring
  Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, exempelvis genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att avstå från delar av denna behandling genom att exempelvis avstå från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke för att använda dina personuppgifter till så kallad profilering, där vi utleder intressen och behov baserat på dina personuppgifter. Syftet med profilering är att göra vår marknadsföring mer relevant.
 • Systemövervakning, felsökning mm.
  Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.
 • Säkerhet, upptäckt av bedrägerier och brottsliga handlingar
  Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeriaktiviteter, missbruk och brottsliga handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.
 • Efterlevnad av rättsliga förpliktelser
  I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter på grund av andra rättsliga förpliktelser. Ett exempel på detta är information knuten till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och lagra enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger oss.

Dina rättigheter
Om du vill utöva några av dina rättigheter, kontakta oss på webmaster@hansenprotection.no

 • Rätt till insyn i egna uppgifter
  Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på ovanstående e-postadress för att använda din insynsrätt.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter
  Du har rätt att be oss rätta eller komplettera uppgifter som är felaktiga eller missvisande.
 • Rätt till radering av personuppgifter
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan därför när som helst be oss radera uppgifter om dig själv. Men observera att information som vi är skyldiga att behålla på grund av andra rättsliga förpliktelser (till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.
 • Begränsning av behandling av personuppgifter
  I vissa situationer kan du också be oss begränsa behandlingen av uppgifter om dig. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.
 • Protestera mot behandling av personuppgifter
  Om vi behandlar uppgifter om dig baserat på våra uppgifter eller på grund av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.
 • Dataportabilitet
  Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på ovanstående e-postadress för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter
Vi hoppas att du meddelar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Meddela då gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Datainspektionen.

 

 

Personvernerklæring, behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Hansen Protection (HP) nettsteder. HP er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger samlet inn på nettsidene hansenprotection.no, pristilbud.hansenprotection.no oh pris.hansenprotection.se.

Personopplysninger som behandles

HP samler ikke inn personlig informasjon som personnummer eller privat bankkortinformasjon.

Eksempler på informasjon som samles inn:

Navn

Adresse / fakturaadresse.

Telefonnummer og e-post.

Informasjon om din bruk av nettsiden, som hvilke sider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon samles inn?

HP samler inn informasjon når du besøker nettstedet og når du fyller ut skjemaer på nettstedet. Det er frivillig å gi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personlig informasjon, kan vi bli forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempler på tidsplaner

Kontaktplan.

Når du kjøper produkter eller tjenester.

Ved påmelding til nyhetsbrev på e-post.

Formålet med informasjonen som samles inn

For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

For å kunne sende ekte informasjon.

For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.

HP er pålagt å lagre dine personopplysninger i henhold til regnskapsloven og for å kunne oppfylle forpliktelser i henhold til kjøps- eller serviceavtalen. Brukeren er forpliktet til å oppgi sine personopplysninger ved disse anledningene. Hvis informasjonen ikke er gitt, kan ikke våre forpliktelser oppfylles, og vi kan nekte deg kjøpet eller tjenesten.

Vi oppretter kundeprofiler gjennom informasjonen som samles inn, for å kunne tilby deg relevante produktanbefalinger og gi god kundeservice. Kundeprofilene er kun basert på informasjonen som du frivillig gir oss, vi samler ikke inn informasjon for dette fra tredjeparter.

Hvor og hvor lenge informasjonen lagres

Informasjon som samles inn fra tidsplaner på HPs nettsteder, lagres i vårt kundesystem. Kontaktinformasjon lagres så lenge du har et kundeforhold til HP eller er i kontakt med HP og i en periode på 24 måneder etter at kundeforholdet/kommunikasjonen er avsluttet.

Slik sletter du informasjonen

Informasjonen slettes på forespørsel ved å kontakte kundeservice.

Utlevering av informasjon til tredjeparter

Personlig informasjon deles ikke med tredjeparter, men HP kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettstedet. Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av HP. Personopplysninger vil ikke bli overført utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å be om innsyn i personopplysningene vi behandler og hvor de behandles. Du har også rett til å be om retting, sletting og begrensning av personopplysninger. Som bruker kan du også protestere mot en profilring og kreve dataportabilitet av dine personopplysninger.

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket.

Hvis du mener at HP har behandlet personopplysningene dine feil i samsvar med personopplysningsloven, kan du sende inn en klage til tilsynsmyndigheten. Dette gjør du ved å sende klagen til Datatilsynet, kontaktinformasjonen er tilgjengelig på: www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Hansen Protection AS

PB 218, 1501 Moss

Telefon: +47 - 69 00 13 00

marine@hansenprotection.no